Veel gestelde vragen & nuttige info:

 

 1. Gaat de activiteit door bij slecht weer ?

 2. Moet ik reservekledij meebrengen ?

 3. Zijn de activiteiten veilig ?

 4. Er worden gedurende de activiteiten foto's getrokken, de leukste foto's plaatsen we op onze website, heeft u hier bezwaar tegen, wat dan doen ?

 5. Bieden jullie ook drank & eetformules bij de activiteiten aan, waar en/of wat ?

 6. Hoe zit het met de betaling ?

 7. Hoe annuleer ik tijdig mijn reservatie zonder bijkomende kosten ?

 8. Prijsmeldingen op de website.

9. Algemene voorwaarden Kiddygames.

 

1. Gaat de activiteit door bij slecht weer ?

Onze activiteiten gaan ook door bij slecht weer behoudens extreme weersomstandigheden. We houden samen met u de weersvoorspellingen in het oog. Dreigt de activiteit letterlijk in het water te vallen, voorzien we een gepast alternatief waar mogelijk ! Op onze vaste locaties: KAJ-lokaal & sporthal Tielenhei, is er een alternatief mogelijk. Op onze locaties Stadspark Turnhout & Konijnenberg Vosselaar NIET !

Op onze locatie De Koekoek te Turnhout, hangt dit af van de drukte en beschikbaarheid van de     ruimte. Neem contact met ons op voor alle verdere afspraken. Als de activiteit doorgaat op een door u gekozen locatie, voorzie dan best een alternatieve ruimte of kies bewust een locatie die deze mogelijkheid heeft !

 

2. Moet ik reservekledij meebrengen ?

Afhankelijk van welke activiteit u boekt en op welke locatie deze zal plaatsvinden, is aangepaste + reservekledij gewenst. Heeft u een activiteit in de sporthal, dan moet er aangepast schoeisel gedragen worden, in dit geval is het VERBODEN met zwarte schoenzolen aan te treden. Een sportieve schoen met lichte zool of turnpantoffel is vereist. Aangezien de meeste activiteiten sportief getint zijn, raden wij aan sportieve kleding te dragen of mee te brengen.

 

3. Zijn de activiteiten veilig ?

Onze activiteiten zijn niet spectaculair of gevaarlijk van aard. Doch vragen we een serieuze, geconcentreerde aanpak van elke activiteit, want het ongeluk schuilt in een klein hoekje. We begeleiden alle spelen zelf mee en trachten er zo goed mogelijk voor te zorgen dat ongevalletjes uitblijven ! Iedere deelnemer neemt deel op zijn/haar verantwoordelijkheid. Kiddygames kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen !

 

4. Er worden gedurende de activiteiten foto's getrokken, de leukste foto's plaatsen we op onze website, heeft u hier bezwaar tegen, wat dan doen ?

Privacy is natuurlijk een niet te versmaden aspect in onze huidige samenleving. We laten de bezoekers van onze website graag mee genieten van al het leuke wat we doen en al gedaan hebben. Daarom zetten we regelmatig nieuwe foto's online van onze activiteiten. Heeft u er toch bezwaar tegen dat een bepaalde foto of foto's op onze website gepubliceerd worden, stuur dan een mailtje naar info@kiddygames.be en wij passen dit onmiddelijk aan !

Als u zelf foto's neemt van de activiteiten, mag u ons altijd de leukste, mooiste, grappigste foto's

toesturen EN maakt u bovendien kans op een waardebon of zelfs een volledig gratis activiteit !

Meer info omtrent deze foto-acties zal u dan terugvinden op onze homepage.

 

5. Bieden jullie ook drank & eetformules bij de activiteiten aan, waar en/of wat ?

Afhankelijk van jullie wensen/budget/duur van de activiteit en de locatie, kunnen we inderdaad     een aangepaste formule voorstellen. Bij sporthal Tielenhei verzorgen zij alle catering en drank tenzij anders overeengekomen. Op onze locaties Konijnenberg & Stadspark is géén eetformule mogelijk, de nodige dranken kunnen wij wél voorzien. In het KAJ-lokaal zijn er voorzieningen om zelf te koken of door ons de catering en drank uit te laten voeren.

Drank dient ALTIJD afgenomen te worden van het KAJ-lokaal. Bij De Koekoek gaat het boeken van een Kiddygames-activiteit ALTIJD samen met een drank & eetformule ! Verder werken wij samen met enkele uitstekende partners inzake catering, BBQ's enz. Vraag gerust naar onze formules & aanbiedingen !

 

6. Hoe zit het met de betaling ?

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, krijgt u een aangepaste offerte op maat toegestuurd. Vervolgens stuurt u de ondertekende offerte terug voor akkoord en blokkeren wij de gewenste datum in onze agenda. Voor particuliere activiteiten onder €250, moet de factuur cash betaald worden op de dag van de activiteit zelf, tenzij anders overeen gekomen.

Voor bedrijven, scholen en andere organisaties stellen we een factuur op die uiterlijk 14 dagen na de activiteit moet voldaan worden. We vragen een voorschot van 20% van het totale factuurbedrag te betalen, uiterst 14 dagen voor aanvang van de activiteit, op rekeningnummer 7310 2056 2961. Zo zijn beide partijen alvast verzekerd van de gereserveerde datum/tijd/uur/locatie. Bij niet-betaling of te late betalingen zullen conform de Belgische Wetgeving, de toepasselijke sancties gehanteerd worden. ( Zie Algemene voorwaarden Kiddygames )

 

7. Hoe annuleer ik tijdig mijn reservatie zonder bijkomende kosten ?

Niets zo vervelend als een activiteit te moeten afblazen waar je al lang naar uitkeek.. Het hoort er nu eenmaal bij, ziekte, ongelukjes.. alles kan tegenzitten ! Daarom is het belangrijk voor iedereen dat u op de hoogte bent van onze annulatie-methode, want u wil toch niet betalen voor iets waarvan u niet heeft kunnen genieten ? We vragen dus tijdig te annuleren als, om welke redenen ook, de activiteit niet kan doorgaan. Wat verstaan we onder "tijdig" natuurlijk.

Voor een particuliere activiteit vragen we uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de activiteit te annuleren. Doet u dit later of komt er de dag van de activiteit niemand opdagen, zal het volledige bedrag van de activiteit in rekening gebracht worden ! ( uitgezonderd ernstige redenen zoals, sterfte naaste familie, ongeluk met lichamelijke letsels.. )

Voor alle andere activiteiten hanteren we de annulatieregel als volgt. Een annulatie dient in dit geval ALTIJD via mail of per post te gebeuren en uiterst 7 dagen voor aanvang van de geplande activiteit in handen van Kiddygames te zijn. Doet u dit later of komt er de dag van de activiteit gewoon niemand opdagen, zal het volledige bedrag van de activiteit in rekening gebracht worden ! ( uitgezonderd ernstige redenen zoals, sterfte naaste familie, ongeluk met lichamelijke letsels.. )

 

8. Prijsmeldingen op de website:

Aangezien de prijsbepaling voor een feestje, evenement telkens anders en vaak op maat is, hebben we ervoor gekozen, géén prijzen op de website te vermelden om verwarring te voorkomen. Zo is een prijsbepaling voor bvb. een kinderfeestje afhankelijk van:

Het aantal kinderen, de gekozen locatie, het wel/niet voorzien van een eet- & drankformule, het voorziene budget van de klant en eventuele andere extra's. Voor een gedetailleerde prijsofferte neemt u dus best contact met ons op via de tab "spelen" en/of "contact."

 

9. Algemene voorwaarden Kiddygames:

 1. Het aantal gereserveerde personen zal gefactureerd worden.
  Er wordt geen rekening gehouden met afwezige deelnemers.
  Indien er meer deelnemers zijn dan doorgegeven, zal een meerprijs worden aangerekend.

 2. Reserveringen of offertes zijn pas bindend voor Kiddygames na ontvangst van het voorschot, tenzij er geen voorschot werd bedongen. In dat geval is de reservering of offerte pas bindend voor Kiddygames, na ondertekening en terugzending van de offerte door de klant.

 3. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd afgesproken.

 4. Betaling kan uitsluitend gebeuren op het bankrekeningnummer van Kiddygames, zoals aangegeven op al onze facturen.

 5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd startend vanaf factuurdatum ten belope van 1,5% per maand van het factuurbedrag.
  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met minimum van €50) als schadebeding.

 6. Kiddygames kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en mogelijk lichamelijke letsels, opgelopen gedurende onze activiteiten.

 7. De klant gaat bij het ondertekenen van de offerte akkoord met onze algemene voorwaarden.